Polityka prywatności

Polityka prywatności Vonsace.pl

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies pozyskanych na stronie internetowej należącej do firmy GB Media Grzegorz Bąk, będących pod domeną główną https://vonsace.pl/ (zwane dalej „Stroną internetową”) celem zakupu produktów, zasięgnięcia porady odnośnie produktów, pozostawienia adresu mailowego do newslettera lub wysłania zapytania przez formularz kontaktowy
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Mateusz Czyżyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GB Media Grzegorz Bąk, os. Oświecenia 50/63, 31-636 Kraków (zwany dalej „Administratorem”).
 3. Z Administratorem możesz skontaktować się z pisząc na adres: cc@vonsace.pl lub dzwoniąc pod numer:

+48 500 446 114.

 1. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest chęć zawarcia umowy pomiędzy Tobą a Administratorem (zwana dalej: „Umową”) lub realizacja umowy zawartej poprzez akceptację przez Ciebie Regulaminu i uiszczeniu płatności lub chęć nawiązania kontaktu w celu przedstawienia oferty Administratora.
 2. W związku z Twoimi zakupami lub pozostawieniem danych osobowych do dalszego kontaktu, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe:
 3. a) imię i nazwisko, nazwa firmy
 4. b) adres (ulica, kod pocztowy, miasto)
 5. c) numer telefonu,
 6. d) adres e-mail.
 7. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
 8. a) przetwarzane zgodnie z prawem,
 9. b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 10. c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 11. Administrator przekaże Twoje dane następującym odbiorcom:
 12. a) w przypadku konieczności wysyłki zakupionego produktu Administrator udostępni twoje dane osobowe podmiotom realizujących usługi pocztowe i kurierskie
 13. b) jeżeli korzystasz z opcji ,,płatność elektroniczna”, Administrator udostępni twoje dane podmiotowi pośredniczącemu w płatności,
 14. c) ponadto Twoje dane osobowe mogą być przekazane takim kategoriom odbiorców jak podmioty świadczące usługi prawne, marketingowe, informatyczne, księgowe.
 15. Masz pełne prawo do:
 16. a) dostępu do treści swoich danych osobowych – otrzymania potwierdzenia czy Twoje dane są przetwarzane przez Administratora i w jaki sposób,
 17. b) prostowania swoich danych osobowych, jeżeli są nieaktualne lub niedokładne, a także uzupełnienia, gdy są niekompletne,
 18. c) usunięcia swoich danych osobowych,
 19. d) przenoszenia danych,
 20. e) ograniczenia przetwarzania,
 21. f) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych
 22. g) w przypadku gdy przetwarzanie następować będzie na podstawie Twojej zgody, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu skontaktuj się z Administratorem.
 23. h) wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli sposób w jaki przetwarzane są Twoje dane osobowe narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 24. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia a także później do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z wykonaniem Umowy, a w przypadku udzielenia zgody marketingowej – do czasu jej cofnięcia.
 25. Nie przekazujemy Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 26. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 27. Niektóre obszary serwisów należących do Administratora mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można też wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części serwisu. Pliki cookie wykorzystujemy w celach statystycznych, do autoryzacji użytkowników w serwisach, w celu dostosowania wyglądu serwisów do preferencji i historii przeglądania Użytkownika oraz w innych celach marketingowych. Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe użytkownika, chociaż w większości przypadków będzie to tylko adres e-mail. Dane te dostępne są tylko dla użytkownika danego komputera jak i dla naszego serwisu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl